Prowadzenie ksiąg rachunkowych w mieście Warszawa

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ma kluczowe znaczenie dla działalności każdej, zarówno mniejszej, jak i większej organizacji. Jako profesjonalne biuro księgowe specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób fizycznych oraz spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Swoją ofertę usług rachunkowych adresujemy przede wszystkim do małych oraz średnich firm funkcjonujących na terenie Warszawy oraz okolic. Oferowane przez nas prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje między innymi sporządzanie deklaracji podatkowych od osób prawnych i fizycznych, sporządzanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, przygotowywanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, a także dokonywanie raportów finansowych i analiz dotyczących rozliczeń z budżetem. Nasi eksperci zajmują się również sporządzeniem rocznych sprawozdań oraz przygotowywaniem dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pełną księgowością), jak i przygotowywaniem podatkowych książek przychodów i rozchodów dla wszystkich przedsiębiorstw działających na obszarze miasta Warszawa.

Usługi rachunkowe: monitoring płatności i archiwizacja dokumentów

Poza sporządzaniem rachunków zysków i strat oraz przygotowywaniem deklaracji podatkowych, wszystkim naszym klientom oferujemy także usługi rachunkowe związane z monitoringiem płatności oraz archiwizacją dokumentów w siedzibie firmy. Nasi pracownicy będą czuwać nad bieżącą aktualizacją sald rozrachunkowych z kontrahentami, a w razie ewentualnej potrzeby przygotują stosowne wezwanie do zapłaty lub pomogą polubownie wyegzekwować należności. Wszystkie usługi rachunkowe świadczone w ramach prowadzenia ksiąg są udzielane w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości oraz zasady podatkowe.