Usługi księgowe i obsługa kadrowo-płacowa Warszawa

Zajmujemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową firm działających na terenie miasta Warszawy i okolic. Zatrudniani przez nas wykwalifikowani pracownicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu księgowości, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, co stanowi gwarancję fachowej oraz efektywnej obsługi klientów. Jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim okresie czasu dostosować dokumentację księgową każdej firmy do standardów obowiązujących w świetle nieustannie modyfikowanych przepisów prawnych. Oferowana przez nas obsługa kadrowo-płacowa dla firm z miasta Warszawa obejmuje wszelkie czynności związane z ewidencją pracowników, dzięki czemu mogą Państwo usprawnić kadry oraz płace w swoim przedsiębiorstwie.

Usługi z zakresu księgowości dla małych i średnich firm

Nasze biuro rachunkowe wykonuje kompleksowe usługi wchodzące w skład obsługi kadrowo-płacowej. Gwarantujemy elastyczne warunki współpracy, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Co więcej, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi księgowe – posiadamy ważne ubezpieczenie OC. Obsługa kadrowo-płacowa to nie jedyna domena naszej działalności. Dodatkowo, we współpracy z kancelarią prawniczą realizujemy obsługę prawną. Nasze biuro mieści się w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, w dogodnej dla klientów lokalizacji.

Oferujemy Państwu kompleksową, profesjonalną i rzetelną obsługę księgową oraz kadrową z zakresu:

 

 1. Prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych:
  • opracowanie zakładowego planu kont,
  • wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
  • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS,
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych oraz reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.
 2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowy,
  • przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeń podatkowych,
  • wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • udzielanie konsultacji rachunkowych,
  • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,
  • sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych,
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.
 3. Prowadzenie ewidencji podatkowej dla ryczałtu ewidencjonowanego:
  • miesięczne naliczanie podatku (PPE),
  • bieżące prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz deklaracji podatku VAT,
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.
 4. Obsługa kadrowa:
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzenie akt osobowych pracownika,
  • prowadzenie całości spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
  • sporządzanie i wydawanie dokumentów i rozliczeń niezbędnych dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne),
  • aktualizacja i monitorowanie rejestru badań lekarskich, szkoleń BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników oraz raportowanie wyników do pracodawcy,
  • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • monitorowanie i informowanie o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej,
  • reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.
 5. Obsługa płacowa:
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na umowy o pracę,
  • sporządzanie rachunków oraz miesięcznych list płac z umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń ZUS – sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów tych składek,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA,
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz przelewów zaliczek na ten podatek,
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-4R),
  • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS, GUS oraz Urzędu Skarbowego innych obowiązkowych deklaracji i rozliczeń.