pieniądze

Minimalne wynagrodzenie,stawka godzinowa w 2018 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Ponadto przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, a także …

ZUS_logo_svg

Dłuższy okres preferencyjnych składek ZUS

Okres opłacania „ulgowych” składek na ubezpieczenia społeczne ma zostać wydłużony o rok, tj. do 36 miesięcy kalendarzowych. Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt z dnia 1 września 2017 r.), który …

vat

Zmiany w VAT od 01 lipca 2017

Za dwa tygodnie uchylony zostanie przepis, który zwalnia z podatku usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych i finansowych. Czeka nas chaos interpretacyjny – twierdzą eksperci.   Na nowo trzeba będzie zdefiniować, …

StockSnap_E5RETXVN7R

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. przyjęła m.in.: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację …

pracownicy-z-Ukrainy-1-min

Nowe zasady zatrudniania Ukraińców

Coraz więcej pracodawców rozważa zatrudnienie pracowników z za wschodniej granicy. Do tej chwili polscy przedsiębiorcy wystawili przeszło 1,3 mln tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zdarzały się sytuacje, że …